Тя не е достойна за мен…

Разказа на Т. преди Регресия:

Имам жена и детенце. Живеем заедно, но всичко между нас е приключило. Разбрали сме се да продължим да живеем заедно и да се грижим за детето, защото е още малко. Има друга жена, с която се виждам… В регресията искам да поставя себе си, не искам да търся някоя жена, отношения и т.н. Просто искам аз да съм най-важен в процеса и да видим какво ще излезе…

Част от преживяното по време на Регресията:

Т. – Намирам се в къща. Родителите ми имат месарница, тя е на първия етаж, а ние живеем на втория. Майка ми шие в свободното си време. Заможни сме и с много добро име. Аз уча език… След това се виждам в друга къща… моя е, доста съм успешен и печеля добре… живея сам, но ми е много добре, нямам нужда от никого… всъщност имам икономка… хаха…. Това е жената, с която се виждам. Тя ме харесва, но аз не я забелязвам… сякаш ми е под достойнството… Чакай… правим секс… Тя има чувства към мен, но аз не…

Виждам се вече възрастен и тя е до мен, изглежда съм я заобичал, но съм живял през цялото време с предрасъдъци, че тя не е достойна за мен и какво ще кажат хората… Сега ми е тъжно и съжалявам за пропуснатото време…

Т. след Регресия: И в настоящето е нещо подобно, само че този път мога да променя нещата…