Нормално е да сме били и крале и просяци

От всички проведени Регресии, към момента имам няколко случая, в които човекът да се е видял като крал, войвода или човек с някакви сили. За самия изживяващ е странно, че се вижда в такава роля,

От всички проведени Регресии, към момента имам няколко случая, в които човекът да се е видял като крал, войвода или човек с някакви сили.

За самия изживяващ е странно, че се вижда в такава роля, но защо? Всички тези хора също се прераждат и те вървят по своя път и трупат своя опит. Не са дошли един път на земята като крале, да са научили всичко на Земята и с това да приключва идването им тук.

Така че напълно нормално е да сме били и крале и кралици и просяци и всичко, за което се сетите.