Извън тялото

Беше преди няколко години. Тогава тепърва започвах да се интересувам и изучавам духовния свят. Една сутрин, когато се събуждах изпитвах странно, неописуемо чувство. Сякаш бях извън тялото си, реех се над него и го наблюдавах.

Беше преди няколко години. Тогава тепърва започвах да се интересувам и изучавам духовния свят. Една сутрин, когато се събуждах изпитвах странно, неописуемо чувство. Сякаш бях извън тялото си, реех се над него и го наблюдавах. Споделих само с една приятелка, с която си говорехме на такива теми, но тогава не успях да и опиша точно какво се беше случило.

Към днешна дата също ми е малко странно, защото знам, че това се случва на хора, които изпадат в клинична смърт или пък са под упойка, макар че съм чувала, че докато спим душата ни напуска тялото и се рее в различни пространства, но не знам дали всяка нощ и дали се случва при всеки…

Сега си спомням, че когато бях под упойка бях изпитала същото, като онази сутрин. Гледах всичко отгоре как се случва и чувах докторите, след което видях ярка светлина. А после се събудих в болничната стая…