Съществуваме вечно

Ясно е, че аз не съм от хората, които смятат, че се раждаме, живеем, умираме и това е. Край, всичко приключва и ни няма вече. Не виждам абсолютно никакъв смисъл и логика в това. Ако

Ясно е, че аз не съм от хората, които смятат, че се раждаме, живеем, умираме и това е. Край, всичко приключва и ни няма вече. Не виждам абсолютно никакъв смисъл и логика в това. Ако беше така, защо изобщо се раждаме…? Знам, че замисълът е много по-велик, чувствам го, усещам го и го доказвам и затвърждавам като познание с всяка проведена регресия.

Ще търся и изследвам докато съм в това физическо тяло, тук, до края, защото знам, че ние не умираме. Дори не се раждаме. Просто преминаваме от едно състояние в друго. Съществуването ни е вечно, дали имаме материално тяло или си почиваме в духовния свят като душа, готвейки се за ново слизане на Земята, нас ни има и винаги ще ни има под една или друга форма.