Сексуално привличане към родителя от противоположния пол

Майка ми/ Баща ми ме привлича сексуално. Влеченията към родителя от противоположния пол или така нареченият „Едипов комплекс“ са напълно нормални, докато сме на възраст 3-5 год. Тогава ние опознаваме света, започваме да усещаме, че

Майка ми/ Баща ми ме привлича сексуално.

Влеченията към родителя от противоположния пол или така нареченият „Едипов комплекс“ са напълно нормални, докато сме на възраст 3-5 год. Тогава ние опознаваме света, започваме да усещаме, че половите ни органи ни карат да изпитваме различни усещания. Родителят от противоположния пол е първият човек към който изпитваме подсъзнателни желания, както и непризън към другият родител, че ни взема от любовта и вниманието му. С разрешаването на комплекса тези желания изчезват, както и скритата неприязън, но ако продължат и на вече зряла възраст, това е сигнал за застиване в детските, подсъзнателни желания и е хубаво да се потърси външна помощ.

Има много случаи, в които родителите се разделят или единият умира и детето остава да живее с родителя си от противоположния пол. Автоматично на подсъзнателно ниво, детето заема мястото и ролята на отсъстващия родител, и често остава да живее с настойник си, дори на зряла възраст, което прави и много по-трудно да намери своя път и да срещне партньор, с който да изгради отношения. Понякога родителят умира на по-ранна възраст, за да освободи вече порасналото му дете от тази обвързаност и да може то да срещне човек, с който да продължи живота си.