Пребиваване във Вселената

На повечето хора ни е по-интересно и любопитно по време на регресия да се върнем в минал живот, да видим какви сме били, с какво сме се занимавали, къде сме живяли, били ли сме и

На повечето хора ни е по-интересно и любопитно по време на регресия да се върнем в минал живот, да видим какви сме били, с какво сме се занимавали, къде сме живяли, били ли сме и преди с човек от настоящето, от къде идва определена травма… но не по-малко интересно и лечебно е пребиваването във Вселената между различните прераждания, където също можем да се срещнем с душа от настоящето, да я разпознаем и да разберем каква е общата ни мисия.

Срещата с по-висши души, планирането на ново слизане на Земята, избор на място, горе-долу през какви уроци да преминем, избора на тяло, дали да е такова, в което да се живее леко и да не ни създава тревоги. Дали да е такова, което да ни създава умерено притеснения или пък да е тяло, което все да ни създава грижи.

Общо взето, колкото вълнуващо и полезно е да разглеждаме минали животи, толкова невероятно е и когато се върнем във Вселената, където има много какво да се види и преживее, повече отколкото можем да си представим.