Миналото

Някои хора казват, че не е добре да се връщаш в миналото и да ровиш. От една страна и аз съм на мнение, че трябва да живеем тук и сега. От друга страна обаче да

Някои хора казват, че не е добре да се връщаш в миналото и да ровиш.

От една страна и аз съм на мнение, че трябва да живеем тук и сега. От друга страна обаче да погледнеш в миналото понякога е полезно и лечебно. Не казвам непрекъснато да се ровиш или да живееш в отминали моменти, а да се върнеш, за да си отговориш на въпросите, които имаш и след това да продължиш напред, но вече по нов начин.

Имах една клиентка, която не си беше записала сама часа, а нейн близък. Ясно си личеше, че тя нямаше желание за процеса, съответно и не успя да се отпусне.

Още от началото ме попита: „И с какво ще ми помогне тази регресия? Ще ме накара да се примиря и да си търпя положението…“

Нещата, които преживяваме по време на регресия ни помагат да разширим картината и да видим нещата от друг ъгъл, да разберем защо ни се случва едно или друго и как са свързани преживяванията от настоящето и миналото. От примиряване, което е свързано с негодувание до смирение, което е свързано с приемане и разбиране има голяма разлика.