Всичко е с причина

Случва се инцидент на пътя и загива човек. Виновният е невредим, за разлика от невинния. Веднага сме склонни да обвиним и да сложим присъда, но знаем ли ние дали преди в миналото, този същия невинен

Случва се инцидент на пътя и загива човек. Виновният е невредим, за разлика от невинния. Веднага сме склонни да обвиним и да сложим присъда, но знаем ли ние дали преди в миналото, този същия невинен човек не е отнел живота на виновния сега и по този начин да се възстановява баланса.

Някой ни взема бизнеса и мислим колко несправедливо е това, но не знаем дали в минал живот ние не сме отнели нещо повече на този човек.

Става катастрофа и загива човек, без да има виновен. Определяме случилото се като нещастие, но знаем ли ние с каква причина душата на този човек е решила да напусне този физически живот, точно така и на тази възраст. Ние страдаме, но душата се радва, защото може би е имала нужда от този опит и изживяване.

Често даваме определения на нещата, но ние виждаме една малка част от цялата картина. Ако можехме да видим всичко, тогава щяхме да имаме съвсем различна визия за случващото се. На този етап е хубаво да си припомняме, че всичко се случва с причина и е за добро, дори към момента да ни е трудно да го определим като такова.