Всеки има различна цел на Земята

Всеки от нас е дошъл с различна цел на Земята! Един, за да остави поколение, втори да развие успешен бизнес, трети да бъде пътешественик, четвърти да търси просветление, шести да го удовлетворява да си седи вкъщи и да домакинства. Пътят на всички ни е различен, както и това, което е важно за нас и ни прави щастливи. Именно и затова сме различни, защото по този начин всички допринасяме с за еволюцията, нашата и на света. Всеки има своята значимост и я проявява по своя начин, като върви по своя път…