Душевната смърт

Има много хора, при които душевната смърт настъпва на 20 и просто съществуват до 80, докато не настъпи и физическата смърт…

Това са хора, при които не се случва нищо ново, няма стимул за нищо различно, не се развиват, влезли в коловоза, ежедневието им е едно и също, предпочитат спокойствието и избягват силни емоции от страх да не бъдат наранени и разочаровани и по този начин се лишават от възможността да изживеят и позитивни емоции. Предпочели са колективния модел на съществуване, защото е по-лесно, отколкото да бъдеш различен и да отстояваш собственото си Аз…

И да, няма лошо в общоприетия модел, стига това да те прави щастлив, а не просто да е лесният и отъпкан път…