Изоставеното дете= Свобода

Често споменавам, че ние избираме родителите си и родовата система, в която да се родим, в зависимост от това какви уроци има да учи душата ни и какъв път си е избрала.

На пръв поглед ситуация, в която майката си тръгва от бащата, малко след това почива и бащата и детето остава с баба си и дядо си, може да изглежда тъжна, негативна, трагична…

Погледната от друга страна, обаче за душата на детето това да е радост, свобода, независимост… По този начин то е далеч от повтарящия се, нездравословен модел на системата и има възможността да изгради свой, собствен модел и да го следва. По този начин това дете се оказва първото в рода, което не се придържа към познатото, към колективното, а прави нещо различно, отстоява себе си и търси своята истина…