Материята е преходна, душите ни са вечни

Всичко в материята е преходно, душите ни са вечни… Винаги се е знаело и управляващите го знаят, затова и толкова умело се стремят тази информация да бъде скрита и единственото знание да бъде свързано с материалния свят, за да могат да контролират умовете ни. Всичко е, за да могат да властват над нас, защото, колкото повече хора се събуждат и осъзнават, че са вечни, толкова повече няма да имат контрол, а това ги плаши… Когато знаеш, че животът тук е една малка част от това, което си, тогава няма да те е толкова грижа какво се случва, тогава ставаш неконтролируем и опасност за тези, които контролират масата и властват, защото единствено Твореца може да властва над нас, но не и някой в човешка форма, който се стреми да крие духовния свят, за да осъществява целите си.

Нека се опитваме да надзъртаме отвъд видимото, да търсим, да изследваме, да откриваме.

Благодаря, че всеки ден с всяка проведена регресия, се докосвам до истината и благодарение на моите клиенти откривам нови хоризонти в духовния свят. 🙏❤️❤️