Какво означава семейната лоялност?

Означава, че сме склонни да изпитваме чувствата, които изпитват нашите блзки, дори понякога живеем идентичен живот от любов и преданост към нашите предци. И ако техният живот е изпълнен или е бил изпълнен с любов и радост, добре. но когато животът е изпълнен със страдания, с непрестанно чувство за борба и радостта от живота е отсъстваща е време да си зададем въпроса: Това моят живот ли е или съм влязъл/а в чужди обувки?

Понякога лоялността е толкова силна, че подсъзнателно стои идеята „Щом майка ми страда, аз също ще страдам… След като тя не е щастлива и аз няма да бъда… Аз не съм нещо повече от нея и ако съм щастлива ще предам предците си…“

Това е просто пример, но случаите са безброй.

Нека си позволим да бъдем щастливи, може би точно от нас има нужда семейната система, за да се прекъснат болезнените модели, да се разрушат напълно и да се изгради напълно нов и различен от досегашния модел, по който са живяли предците ни поколение след поколение.