Травмите в семейната система

Когато имаме рани (травми) от детството ние подсъзнателно търсим партньори, които са със същите или подобни на нашите травми.

Ще дам пример: Момиче, което е израснало в семейство, което бащата малтретира майката, подсъзнателно привлича и търси мъж, който прилича на баща и и в даден момент от връзката започва да я малтретира. И момчето и момичето са израснали в семейство с насилие и това е единственият модел, който имат и са приели за истински отношения и любов. Те просто не могат да видят, дори не забелязват, ако до тях се доближи човек, който е израснал в нормална среда, защото техният модел за отношения е различен.

Тези връзки винаги започват много еуфорично, началото е наситено с много силни емоции, а след това отношенията носят основно страдания и се превръщат в токсични.

Много често тези травми се пренасят от поколение на поколение докато не се появи някой член в семейната система, който да прекъсне този процес.

Как става това? С лекуване на раните, с осъзнаване и изграждане на нов собствен модел.