Имаш само себе си

Привързаността/ Имаш само себе си/ Бъди готов да изгубиш всичко/ Търсейки щастието във външни фактори, а не в себе си/ Илюзиите, в които живеем

Всички ние имаме склонността да се привързваме към външни фактори като хора, вещи, ситуации, да ги превръщаме в смисъл на живота ни и да очакваме те да ни изпълнят с щастие. Това, обаче е една илюзия, защото във всеки момент можем да загубим всичко и тогава осъзнаваме, че имаме само себе си и само ние можем да си дадем щастие.

Външни източници на щастие към които се привързваме, често са:

– Партьор

– Деца

– Пари

– Професия, положение в обществото

– Кола

– Красота, младост, външен вид

Всичко е преходно в живота и една от задачите ни е да се научим да пускаме нещата да идват и да си отиват, доверявайки се на живота и Вселената, че винаги имаме това, което е най-добро за нас!