Какво пречи на изграждането на връзката ни със себе си?

Докато сме малки ние имаме тази връзка, душата ни знае защо сме дошли и какъв е планът за реализация в този живот.

Това, което се случва след това е, че или избираме да следваме установения модел, който е: завършваме средно образование, женим се, раждаме деца или записваме висше образование, след него започваме работа и паралелно с това създаваме семейство и от там нататък всичко е еднообразно.

Другата пречка пред връзката ни със себе си е, че започваме да следваме родовия модел или по друг начин казано, лоялни сме към родовата система и повтаряме моделите, които имаме от нашите предци.

Трета причина за липса на добра връзка със себе си често са дълбоко пазене тайни, които знаем единствено ние, от които ни е срам, изпитваме вина и мислим, че, ако някой ги разбере ще бъдем отхвърлени и никой няма да ни обича, което означава, че не приемаме и не обичаме себе си, такива каквито сме.

Защо повечето хора избират да следват чуждите модели??? Първо, защото така е по-лесно. Има установен модел от векове назад, обществото така е решило, значи това е правилното и ти решаваш да влезеш в този модел и да се впишеш… Съответно се освобождаваш от поемането на отговорност за собствения си живот и личните си избори… Същото е със следването на родовия модел, отговорността за живота ти, за проблемите се прехвърлят на предците.

Второто, заради което избираме чуждите модели е, защото е трудно да се изгради връзката със себе си, след като години наред си живял в колективното съзнание, защото изисква много труд, усилия, сила , непрекъснато отстояване на себе си и твоите виждания, поемане на отговорност за изборите и за живота ти, както и безусловно приемане на себе си и много, много любов.