Имаме ли връзка със себе си?

Познаваме ли себе си? Имаме ли връзка със себе си? Всички сме чували за кризата на средна възраст, която преди години е била около четиридесетте, когато нещата са се случвали по-бавно… Във времето, в което живеем сега всичко е по-забързано и това преосмисляне се случва около тридесетте. Възраст, в която правиш равносметка на живота си. Възраст, на която си задаваш въпросите: Щастлив ли съм, себе си ли съм, живея ли така, както искам, това моят живот ли е или живея по чужди правила и разбирания? Възраст, в която осъзнаваш, че професията, която си избрал не е твоята мечта и щастие, а на някой друг.. Възраст, в която осъзнаваш, че имаш семейство и деца и би трябвало да си безкрайно щастлив с това, защото приетото разбиране е, че да имаш дете и семейство е най-голямата радост, а ти се чувстваш виновен, защото не го усещаш по този начин. Възраст, в която започваш да търсиш себе си и откриваш, че до този момент си живял чужд живот, влизайки в нормите на обществото…