Основната част от моята работа е да съпровождам хората към по-дълбоко познание, така че да стигнат до истинската си същност и да намерят отговорите, които търсят.